Konstrukcja used to/be used to/get used to

 

used to

Konstrukcji tej używamy, kiedy mówimy o naszych zwyczajach i nawykach z przeszłości. Struktura ta przyjmuje znaczenie 'niegdys coś robiłem' , ale teraz sytuacja się zmieniłam i już nie wykonuje tej czynności. Po konstrukcji used to czasownik przyjmuje formę bezokolicznika

 

osoba + used to + bezokolicznik + reszta zdania

np. I used to have long hair

(Niegdyś miałam długie włosy)

I didn't use to get up early.

(Nie wstawałam kiedyś wcześnie z łóżka)

Did you use to smoke more than 10 cigarettes a day?

(Czy niegdyś paliłeś więcej niż dwa papierosy dziennie?)

 be used to

Konstrukcji tej używamy, kiedy chcemy powiedzieć że jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni lub gdy coś nam łatwo przychodzi. Po tej konstrukcji czasownik występuje z końcówką -ing.

 

osoba + to be (am/is/are) +used to + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

np. I am used to getting up late.

(Jestem przyzwyczajona do późnego wstawania)

She isn't used to drinking so much coffee

(Ona nie jest przyzwyczajona do picia takiej ilości kawy) 

Are you used to learning in the evening?

(Czy jesteś przyzwyczajony do nauki wieczorem?) 

get used to

Konstrukcji tej używamy, gdy chcemy powiedzieć, że musimy się do czegoś przyzwyczaić, z czymś się oswoić. Po tej konstrukcji czasownik występuje z końcówką -ing.

 

osoba + get (odmieniony we właściwym czasie) + used to + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

np. I got used to living in a big city.

(Przyzwyczaiłem się do życia w wielkim mieście)

You must get used to getting up early

(Musisz sie przyzwyczaić do wstawania wczesnie rano)

She is getting used to working in a new company

(Ona zaczyna się przyzwyczajać do pracy w nowej firmie)